اسرار ذهن ثروتمند (رقعی،نسل نواندیش)

کد شناسه :21798
اسرار ذهن ثروتمند (رقعی،نسل نواندیش)

قسمتی از کتاب اسرار ذهن ثروتمند     درختی را در نظر بگیرید. فرض کنیم این درخت نمایانگر زندگی است. روی این درخت میوه‌های متعددی وجود دارد. در زندگی ما میوه‌ها همان نتایجی هستند که از اعمال خود می‌گیریم. پس ما به میوه‌ها (یا همان نتایج اعمال خود) نگاه می‌کنیم و از دیدن‌ آن‌ها شادمان می‌شویم. تعدادشان کافی نیست، خیلی کوچک‌اند، طعم خوبی ندارند، پس از ما چه کاری ساخته است؟ بیشتر ما توجه خود را معطوف به میوه‌ها یا نتایج کار خود می‌کنیم؛ اما حقیقتا چه عاملی آن میوه‌های خاص را به وجود می‌آورد؟ آری این بذرها و ریشه‌ها هستند که… 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر