طراحی نظم به شیوه فنگ شویی

کد شناسه :4224
طراحی نظم به شیوه فنگ شویی

قسمتی از کتاب طراحی نظم به شیوه فنگ شویی    فنگ‌شویی یعنی هنر ایجاد تعادل و هماهنگی در جریان طبیعی انرژی‌های پیرامون‌مان تا در زندگی‌مان تاثیراتی سودمند پدید آوریم. قدما بسیار خوب این انرژی‌ها را می‌شناختند و با آن همنوا می‌شدند. البته هنوز نیز در بعضی از فرهنگ‌های امروز این دانش به قوت خود باقی است. مثلا در بالی مردم همچنان در هماهنگی کامل با این دو انرژی زندگی می‌کنند: انرژی جهان فیزیکی محسوس و انرژی جهان اثیری نامریی. پیشکش‌های هر روزه به درگاه معبد کوچک هر خانه در سراسر کشور، و آیین‌های زیبا و قدرتمند و فرح‌انگیز و متعالی در بیست هزار معبد جمعی جزیره به‌منظور اطمینان از حفظ تعادل و هماهنگی است.» 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر